In samenwerking of op eigen initiatief.

Organisaties uit vijf EU-landen (Bulgarije, Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk) werken met WorKit op transnationaal niveau om nieuwkomers te ondersteunen bij hun arbeidsintegratie.

WorKit ontwikkelt een Werk- en taalkit, samen met on- en offline leermiddelen, die hen moet helpen om specifieke taalvaardigheden te verwerven bij het vinden van een baan. Het product wordt gratis verstrekt aan mensen die de taal willen leren en instellingen die het in hun dagelijkse praktijk kunnen toepassen.

 

Organisations from five EU countries (Bulgaria, Italy, The Netherlands, Spain and the UK) are working on the WorKit project at transnational level in order to exchange experience and help migrants with their labour market orientation and integration.

WorKit is developing a Job Language Kit for Migrants, along with on- and offline learning tools, which help migrants acquire employment-specific skills in the host country language and offer them on-the-spot language support in their job seeking. The product will be provided for free to migrants and organisations working with migrants.

 

WELCOMM PROJECT

Het project WelComm richt zich op kinderen van migranten en het belang van onderwijs bij sociale integratie. Door op jonge leeftijd in te zetten op educatie helpt het project bij het creëren van gelijke kansen in het onderwijs. Dit wordt bereikt door een Multimedia learning kit voor migranten kinderen te ontwikkelen. Het project is gefinancierd onder het Erasmus+ programma van de Europese Commissie.

The WelComm project aims at raising awareness of the importance of education for social inclusion of migrants from early age and promoting opportunities for equal start in education. This is done by developing a Multimedia Learning Kit for Migrant Children. The project is funded under the Erasmus+ program of the European Commission.

DRAMA FOR CHANGE

Het ‘Drama for Change’ project richt zich op het ontwikkelen van een curriculum voor volwassenonderwijzers. Aan de hand van een creatief hulpmiddel leert de docent nieuwe vaardigheden om met jongeren en volwassenen te werken. Het doel van het project is de bevordering van sociale integratie, gendergelijkheid en antiracisme.

The ‘Drama for Change’ project aims to develop a training curriculum to provide adult educators with the skills necessary to work with young people and adults through a creative medium in order to promote social inclusion, gender equality and anti-racism work. The project is funded under the Erasmus+ program of the European Commission.

SMILE NETWORK

Wat zijn bestaande en geslaagde praktijkvoorbeelden en methodieken voor promotie van minder gebruikte en onderwezen Europese talen? Het netwerk voor 'Social and Market Inclusion through Language Education' (SMILE) geeft het antwoord! Het project is gesubsidieerd onder het Leven Lang Leren Programma van de Europese Commissie.

What are the advantages of learning less widely used and taught European languages and what are the existing good practices and methodologies for promotion of these languages? The Network for Social and Market Inclusion through Language Education (SMILE) gives the answer to these questions! The project is funded under the Life Long Learning Programme of the European Commission.

Pressure Line is lid van: