In samenwerking of op eigen initiatief.

Organisaties uit vijf EU-landen (Bulgarije, Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk) werken met WorKit op transnationaal niveau om nieuwkomers te ondersteunen bij hun arbeidsintegratie.

WorKit ontwikkelt een Werk- en taalkit, samen met on- en offline leermiddelen, die hen moet helpen om specifieke taalvaardigheden te verwerven bij het vinden van een baan. Het product wordt gratis verstrekt aan mensen die de taal willen leren en instellingen die het in hun dagelijkse praktijk kunnen toepassen.

Organisations from five EU countries (Bulgaria, Italy, The Netherlands, Spain and the UK) are working on the WorKit project at transnational level in order to exchange experience and help migrants with their labour market orientation and integration.

WorKit is developing a Job Language Kit for Migrants, along with on- and offline learning tools, which help migrants acquire employment-specific skills in the host country language and offer them on-the-spot language support in their job seeking. The product will be provided for free to migrants and organisations working with migrants.

 

WELCOMM PROJECT

Het project WelComm richt zich op kinderen van migranten en het belang van onderwijs bij sociale integratie. Door op jonge leeftijd in te zetten op educatie helpt het project bij het creëren van gelijke kansen in het onderwijs. Dit wordt bereikt door een Multimedia learning kit voor migranten kinderen te ontwikkelen. Het project is gefinancierd onder het Erasmus+ programma van de Europese Commissie.

The WelComm project aims at raising awareness of the importance of education for social inclusion of migrants from early age and promoting opportunities for equal start in education. This is done by developing a Multimedia Learning Kit for Migrant Children. The project is funded under the Erasmus+ program of the European Commission.

DRAMA FOR CHANGE

Het ‘Drama for Change’ project richt zich op het ontwikkelen van een curriculum voor volwassenonderwijzers. Aan de hand van een creatief hulpmiddel leert de docent nieuwe vaardigheden om met jongeren en volwassenen te werken. Het doel van het project is de bevordering van sociale integratie, gendergelijkheid en antiracisme.

The ‘Drama for Change’ project aims to develop a training curriculum to provide adult educators with the skills necessary to work with young people and adults through a creative medium in order to promote social inclusion, gender equality and anti-racism work. The project is funded under the Erasmus+ program of the European Commission.

SMILE NETWORK

Wat zijn bestaande en geslaagde praktijkvoorbeelden en methodieken voor promotie van minder gebruikte en onderwezen Europese talen? Het netwerk voor 'Social and Market Inclusion through Language Education' (SMILE) geeft het antwoord! Het project is gesubsidieerd onder het Leven Lang Leren Programma van de Europese Commissie.

What are the advantages of learning less widely used and taught European languages and what are the existing good practices and methodologies for promotion of these languages? The Network for Social and Market Inclusion through Language Education (SMILE) gives the answer to these questions! The project is funded under the Life Long Learning Programme of the European Commission.

EMBRACE PROJECT

 

Het project EMBRACE richt zich op het verbeteren van kansen en toegang tot de Europese arbeidsmarkt voor nieuwe migranten uit landen van buiten de EU. Deze mensen hebben vaak geen enkel bewijs van behaalde studies of werkervaring. Beschikt iemand wel over documentatie, dan is deze meestal niet rechtsgeldig, aangezien er in de EU landen maar beperkte mogelijkheden zijn om dit soort papieren te legaliseren.

Het project Embrace loopt van 1 september 2016 tot 31 augustus 2019.

Het project is gefinancierd onder het Erasmus+ programma van de Europese Commissie.

 

 

EMBRACE project - Enhancement of migrants’ abilities and recognition of their acquired competences in Europe - will improve the opportunities and access to the European labour market for immigrants recently arrived from countries outside the EU. Often immigrants arrive without any documental evidence of their previous studies or professional experience. And even if they possess them they cannot be validated because in EU countries there hardly exist any instruments for the validation and certification of skills and competences of immigrants. To fill this gap EMBRACE will create a transnational methodology for the validation of non-formal and informal competencies of immigrants and contribute that way to their labour market integration.

The project will be run from September 1st 2016 till August 31st 2019.

The project is funded under the Erasmus+ program of the European Commission.

 

DIGITAL GIRLS

Het project Digital Girls heeft tot doel meiden en jonge vrouwen te inspireren tot nadenken over een carrière in de digitale technologie. Partners uit 5 Europese landen (Nederland, Bulgarije, Griekenland, Tsjechië en Ierland) en de Europese koepelorganisatie EURORESO zetten zich in om het ‘digitale zelfvertrouwen’ van meiden, en daarmee hun kansen op werk of succesvol ondernemerschap in de digitale sector, te vergroten.

Project coördinator: Dona Daria, The Netherlands

Het project loopt van 1 december 2016 tot 30 november 2018. Het project is gefinancierd onder het Erasmus+ programma van de Europese Commissie.

 

 

 

The project ‘Digital Girls: Role models to get girls employed’ aims at inspiring and motivating girls and young women to consider careers in the digital technology market. Partners from 5 European countries (The Netherlands, Bulgaria, Czech Republic, Greece and Ireland) and EURORESO Association gather their efforts together to contribute to cultivating and enhancing girls’ digital confidence, employability, entrepreneurial mindset and startup potential. Project coordinator: Dona Daria, The Netherlands. The project will be run from December 1st 2016 till November 30st 2018. The project is funded under the Erasmus+ program of the European Commission.

 

 

PULSE PROJECT

Het project ‘Pulse: Taal- en communicatievaardigheden voor verpleegkundigen’ heeft als doel om de taal- en communicatievaardigheden van verpleegkundigen die in het buitenland werken, of er van plan zijn te gaan werken, te verbeteren. Door diverse activiteiten en producten worden vertegenwoordigers van de doelgroep voorzien van middelen om hun werk gerelateerde kennis en vaardigheden te vergroten. Het project ondersteunt het verwerven en het gebruik van kennis, vaardigheden en kwalificaties om de persoonlijke ontwikkeling, inzetbaarheid en deelname van verpleegkundigen op de Europese arbeidsmarkt te bevorderen. Het project loopt van 1 september 2016 tot 30 September 2018. Het project is gefinancierd onder het Erasmus+ programma van de Europese Commissie.

The project ‘Pulse: Language and Communication Skills for Foreign Nurses’ has the aim to improve language and communication competences of nurses working in a foreign country, or planning to work abroad. Through variety of activities and intellectual outputs the target group representatives will be provided with opportunities to increase their competences, skills and attitudes to the work place specifics. Pulse supports acquiring and using knowledge, skills and qualifications to facilitate nurses’ personal development, employability and high quality participation in the European labour market. The project will be run from September 1st 2016 till 30st September 2018. The project is funded under the Erasmus+ program of the European Commission.

 

 

DREAM PROJECT

Het project DREAM heeft als doelstelling het integratieproces te verbeteren door lessen te trekken uit ervaringen die zijn opgedaan bij belangrijke opvanggebieden voor migranten. Dit wordt gedaan door succesvolle initiatieven te promoten en een EU-netwerk van belanghebbenden te creëren. Organisaties uit negen landen (Oostenrijk, Nederland, Duitsland, Spanje, Bulgarije, Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, Italië en Griekenland) werken op internationaal niveau samen om EU-beleid op het gebied van integratie te ondersteunen. Het project loopt van 1 september 2016 tot 31 augustus 2018. Het project is gefinancierd onder het Erasmus+ programma van de Europese Commissie.

 

The project “DREAM: Dynamic Reinforcement for European Adaptation of Migrants” has the aim to reinforce the migrant integration through exchange of experience on integration areas and spread results of successful initiatives through a EU-wide network. Organisations from nine EU countries (Austria, Netherlands, Germany, Spain, Bulgaria, UK, Czech Republic, Italy and Greece) are working on the DREAM project at transnational level.

The project will be run from September 1st 2016 till 31st August 2018. The project is funded under the Erasmus+ program of the European Commission.

 

Pressure Line is lid van:

menubutton
trigger

HOME

OVER ONS

PORTFOLIO

PROJECTEN

CONTACT